Supporto

Scopri tutto su Soundreef e sui servizi a tua disposizione

Jak Soundreef spolupracuje s mým poskytovatele in-store rádia nebo vysílatelem?

Mnoho obchodních řetězců využívá poskytovatele in-store rádia, aby spravovali jejich hudbu a reklamní spoty. Zjistili jsme, že tyto společnosti produkují skvělý materiál a rádi si s nimi spolupracujeme - s mnoha z nich máme v Evropě výborné vztahy a vždycky se rádi setkáváme s novými!

Spolupracujeme s vašim dodavatelem in-store rádia tak, že dáváme velký, na míru vytvořený seznam skladeb přizpůsobený koncovým klientům. Společnost poskytující in-store rádio pak vybere skladby z tohoto seznamu, aby vytvořila finální kompilaci a nadále spravuje hudební vysílání v obchodě, propagační spoty a komunikaci jako předtím. Můžeme také společnosti provozující in-store rádio dodat na přání hotový playlist skladeb.